Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Možnosti uplatnění výtvarných a hudebních prvků v osobnostním a sociálním rozvoji
Název práce v češtině: Možnosti uplatnění výtvarných a hudebních prvků v osobnostním a sociálním rozvoji
Název v anglickém jazyce: Possibilities to apply art and musical elements in personal and social development
Klíčová slova: osobnostní a sociální rozvoj, artefiletika, arteterapie, muzikofiletika, muzikoterapie, pedagogika volného času
Klíčová slova anglicky: personal and social development, artefiletics, art therapy, music therapy, musicofiletics, education in leisure time
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Zdeňka Hanková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.03.2011
Datum zadání: 12.04.2012
Datum a čas obhajoby: 24.05.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2012
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK