Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Gene Immunotherapy of Cancer: DNA Vaccines against HPV 16
Název práce v češtině: Genová imunoterapie nádoru: DNA vakcíny proti HPV16
Název v anglickém jazyce: Gene Immunotherapy of Cancer: DNA Vaccines against HPV 16
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.03.2011
Datum zadání: 02.03.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:02.03.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:02.03.2011
Datum proběhlé obhajoby: 31.03.2011
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK