Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Od Paříže po „Maracanazo“. Největší úspěchy uruguayského sportu v první polovině dvacátého století a uruguayské národní vědomí
Název práce v češtině: Od Paříže po „Maracanazo“. Největší úspěchy uruguayského sportu
v první polovině dvacátého století a uruguayské národní vědomí
Název v anglickém jazyce: From Paris to „Maracanazo“. The greatest achievement of the Uruguay sports
in the first half of the twentieth century
and the Uruguayan national consciousness
Klíčová slova: Uruguay, sport, 19. století, 20. století, fotbal, historie, sportovní události, národní vědomí
Klíčová slova anglicky: Uruguay, sport, 19th century, 20th century, football, history, sporting events, national consciousness
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Středisko ibero-amerických studií (21-SIAS)
Vedoucí / školitel: prof. Markéta Křížová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.03.2011
Datum zadání: 08.03.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.06.2011
Datum a čas obhajoby: 29.05.2013 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 29.05.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Poté, co Evropané úspěšně podnítili prosazení sportu v Latinské Americe se naplno projevil zájem jejího obyvatelstva, zvláště pak ke sportům kolektivním. Jednou z úspěšných zemí v období první poloviny dvacátého století byla přes svou malou rozlohu Uruguay. Do roku 1950 získal tento nejmenší stát Jižní Ameriky pouze ve fotbalu celkem čtyři zlaté medaile, dvakrát za triumf při mistrovství světa a dvakrát při olympijských hrách. Další velké úspěchy na olympijské scéně zaznamenal zejména ve veslování a basketbalu. Nepopiratelné úspěchy uruguayských sportovců nejen že pomáhaly inspirovat další generace a usnadnily zavedení pravidelných domácích soutěží a šampionátů, ale navíc přispěly i k rozvoji sociálnímu a hospodářskému, jehož základy můžeme najít již na konci 19. století. Například turné fotbalistů Nacional de Football po Evropě v roce 1925 je dodnes považováno za jedno z nejúspěšnějších vystoupení latinskoamerických fotbalových klubů na Starém kontinentu.
Úkolem práce zabývající se sportem v Uruguayi by nemělo být pouze vylíčení největších úspěchů této země. Důležitou částí by mělo být i postihnutí významu sportu jako takového. Jeho vlivu na společenské vrstvy, sociální rozvrstvení a v neposlední řadě i na mezinárodní prezentaci země. Převážná část práce by se měla samozřejmě věnovat fotbalu jakožto nejoblíbenějšímu uruguayskému sportu. Pro lepší orientaci v této problematice bude práce hledat inspiraci i v dalších latinskoamerických zemích a v případech sportovních klání tudíž bude nahlížet i na pohledy soupeřů. V neposlední řadě se práce bude věnovat i dalším individuálním a kolektivním sportům v nichž Uruguay výrazněji uspěla při olympijských hrách, mistrovstvích světa a mistrovstvích Jižní Ameriky.
Seznam odborné literatury
ALMEIDA, Rony; Memorabilia : First World Cup of Football. Montevideo, 2001.
ARBENA, Joseph; Sport in Latin America and Carribean. Wilmington, 2002.
ARBENA, Joseph; Sport and society in Latin America : diffusion, dependency, and the rise of mass culture.
CROLLEY, Liz; MILLER, Rory; Football in the Americas : fútbol, futebol, soccer. London, 2007.
DA COSTA, Lamartine, Pereira; MANGAN, James, Anthony; Sport in Latin America society. Past and present. London, 2002.
GIMÉNEZ, RODRÍGUEZ, Alejandro; La pasión laica : una breve historia del fútbol uruguayo. Montevideo, 2007.
GIULIANOTTI, Ricardo; FINN, Gerry; Football culture : local contests, global visions. London, 2000.
GIOVANNINI, Eduardo; La gira de Nacional por Europa en 1925. Montevideo, 2003.
GRAHAM, Alexander; A statistical history of football in Uruguay. Glendale, 1999.
JOHNSON, Luise; WOOD, David; Sporting cultures. Hispanic perspectives on sport, text and the body. London, 2008.
LUZURIAGA, Juan, Carlos; El football de novecientos : orígenes y desarrollo del fútbol en el Uruguay (1875-1915). Montevideo, 2009.
MASON, Tony; Football in Latin America. London, 1995.
MORALES, Franklin; Maracaná : los laberintos del carácter. Montevideo, 2000.
PRATS, Luis; La crónica celeste : historia de la Selección Uruguaya de Fútbol : triunfos, derrotas, mitos y polémicas (1901-2010). Montevideo, 2010.
PRATS, Luis; Montevideo, la ciudad del fútbol: historias de barrios, clubes, canchas y estadios. Montevideo, 2007
ROQUE, GELANDRO, Vito; La otra cara de la gloria : evolución gremial de los futbolistas en el Uruguay. Montevideo, 2006.
SCHULZE, Bernd; Sport und Gesellschaft in Uruguay. Münster, 2002.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK