Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Biologická aktivita karcinomu prsní žlázy
Název práce v češtině: Biologická aktivita karcinomu prsní žlázy
Název v anglickém jazyce: Biological activity of breast cancer
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika chirurgická (14-400)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.09.2009
Datum zadání: 01.09.2009
Datum a čas obhajoby: 12.01.2017 14:15
Datum odevzdání elektronické podoby:03.10.2016
Datum proběhlé obhajoby: 12.01.2017
Oponenti: doc. MUDr. Jiří Gaťek, Ph.D.
  MUDr. Pavel Jandík, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK