Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Prognostic factors in malignant melanoma
Název práce v češtině: Biologická aktivita melanomu
Název v anglickém jazyce: Prognostic factors in malignant melanoma
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: II.interní klinika (14-320)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.09.2009
Datum zadání: 01.09.2009
Datum a čas obhajoby: 03.10.2013 10:30
Datum odevzdání elektronické podoby:29.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 03.10.2013
Oponenti: prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc.
  Miroslava Nekulová
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK