Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Spolupráce rodiny a školy na počátku vzdělávání
Název práce v češtině: Spolupráce rodiny a školy na počátku vzdělávání
Název v anglickém jazyce: Cooperation of family and school at the beginning of schooling
Klíčová slova: rodina, škola, učitel, spolupráce rodiny a školy, historický kontext, tradiční a alternativní metody, Začít spolu, zkušenosti rodičů a učitelů, názory žáků
Klíčová slova anglicky: teacher, cooperation between family and school, historical context, traditional and alternative methods, SbS programme, experience of parents and teachers, pupils’ opinions
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.03.2011
Datum zadání: 07.03.2011
Datum a čas obhajoby: 19.05.2011 10:00
Místo konání obhajoby: UK PedF Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:17.03.2011
Datum proběhlé obhajoby: 19.05.2011
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Tereza Krčmářová, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Literatura:
KOČKOVÁ, M. (1958): Spolupráce školy s rodiči. Praha: SPN.
KREISLOVÁ, Z. (2008): Krok za krokem první třídou. Praha: Grada.
KREJČOVÁ, V., KARGEROVÁ, J. (2003): Vzdělávací program Začít spolu : metodický
průvodce pro I. stupeň základní školy. Praha : Portál.
PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MREŠ, J. (2009): Pedagogický slovník. Praha: Portál.
RABUŠICOVÁ, M., ŠEĎOVÁ, K., TRNKOVÁ, K., ČIHÁČEK, V. (2004): Škola a/versus
rodina. Brno: MU.
SPILKOVÁ, V. a KOL. (2005): Proměny primárního vzdělávání. Praha: Portál.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK