Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Nodální a extranodální lymfomy: klinickopatologická, imunohistochemická, molekulárně-biologická charakteristika
Název práce v češtině: Nodální a extranodální lymfomy: klinickopatologická, imunohistochemická, molekulárně-biologická charakteristika
Název v anglickém jazyce: Nodal and Extranodal Lymphomas: Clinicopathological, Immunohistochemical, Molecular-Biological Charactersistics
Klíčová slova: lymfom z plášťových buněk, prognóza, MIPI, proliferační aktivita, architektura, cytomorfologická varianta, mikrovaskulární denzita
Klíčová slova anglicky: mantle cell lymphoma, prognosis, Mantle Cell Lymphoma International Prognostic Index, proliferative activity, growth pattern, cytomorphological variant, microvessel density
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Šiklův ústav patologie (14-500)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Ludmila Boudová, Ph.D.
Řešitel: MUDr. Pavla Veselá, Ph.D. - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.09.2008
Datum zadání: 01.09.2008
Datum a čas obhajoby: 08.06.2016 13:45
Datum odevzdání elektronické podoby:07.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 08.06.2016
Oponenti: MUDr. Věra Křížková, Ph.D.
  doc. MUDr. Leoš Křen, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK