Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium morfologických a funkčních změn autonomní inervace srdce a cév a jejich příčin u chronických chorobných stavů
Název práce v češtině: Studium morfologických a funkčních změn autonomní inervace srdce a cév a jejich příčin u chronických chorobných stavů
Název v anglickém jazyce: Study of morphological and functional alternations of autonomic cardiac and vessels innervation and its causes in chronic diseases
Klíčová slova: inervace srdce, neuropeptidy, stres, diabetes mellitus
Klíčová slova anglicky: innervation of the heart, neuropeptides, stress, diabetes mellitus
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav fyziologie (14-80)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Magdaléna Chottová Dvořáková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.09.2008
Datum zadání: 01.09.2008
Datum a čas obhajoby: 26.04.2017 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.11.2016
Datum proběhlé obhajoby: 26.04.2017
Oponenti: doc. MUDr. Vlastimil Vančura, Ph.D.
  prof. MUDr. Michaela Adamcová, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK