Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hérodotova konceptualizace svobody
Název práce v češtině: Hérodotova konceptualizace svobody
Název v anglickém jazyce: Herodot’s Concept of Freedom
Klíčová slova: Hérodotos, Dějiny, svoboda, Peršané, nomos
Klíčová slova anglicky: Herodot, histories, freedom, Persia, nomos, political thought
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Filosofický modul (24-FM)
Vedoucí / školitel: Mgr. Milan Hanyš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.04.2011
Datum zadání: 06.04.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:14.12.2012
Datum proběhlé obhajoby: 06.02.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: prof. Mgr. Martin Putna, Dr.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Hérodotos: Dějiny (přel. J. Šonka)

Základní orientace:
Ottmann, Henning. Geschichte des politischen Denkens. Band 1: Die Griechen. Teilband 1: Von Homer bis Sokrates. Stuttgart - Weimar: Metzler Verlag, 2001.
Rowe, Christopher - Schofield, Malcolm (eds.). Cambridge History of Greek and Roman Political Thought, 2000.

Předběžná náplň práce
Představit interpretaci různých pasáží o svobodě u Hérodota v různých částech jeho díla a v kontextu jeho myšlení o člověku, dějinách a politice. Výchozí pasáže, např. Dějiny VII, 135; V, 78; V, 66; VII 101-104 aj.

Nutná je dobrá znalost aj, nebo nj.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK