Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kolektivizace zemědělství na nymburském okrese 1948 - 1953
Název práce v češtině: Kolektivizace zemědělství na nymburském okrese 1948 - 1953
Název v anglickém jazyce: Collectivization of Agriculture in the district of Nymburk 1948 - 1953
Klíčová slova: družstevnictví, JZD (Jednotné zemědělské družstvo), kolektivizace, nymburský okres, represe, socializace venkova, vesnice, "vesničtí boháči", zemědělství
Klíčová slova anglicky: cooperative, JZD (the united agricultural cooperative), collectivization, the Nymburk district, repression, socialism of countryside, village, "Agricultural rich men", agriculture
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.03.2011
Datum zadání: 04.03.2011
Datum a čas obhajoby: 10.09.2012 10:30
Místo konání obhajoby: Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2012
Oponenti: Mgr. Jaroslav Cuhra, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK