Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
„Radostná chvilka kojení“ – Analýza vlivu ideologie na diskurz o kojení v padesátých a devadesátých letech dvacátého stolení
Název práce v češtině: „Radostná chvilka kojení“ – Analýza vlivu ideologie na diskurz o kojení v padesátých a devadesátých letech dvacátého stolení
Název v anglickém jazyce: A "Happy Moment of Breastfeeding": An Analysis of the Ideological Impact on the Understanding of Breastfeeding in the 1950´s and 1990´s
Klíčová slova: Diskurz, diskurzivní analýza, kojení, kojenec, matka, mateřství
Klíčová slova anglicky: Discourse, discourse analysis, breastfeeding, infant, mother, motherhood
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obecné antropologie (24-KOA)
Vedoucí / školitel: Mgr. Petra Ezzeddine, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.03.2011
Datum zadání: 04.03.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 14.06.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: PhDr. Dana Bittnerová, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce „Radostná chvilka kojení“ – Analýza vlivu ideologie na diskurz o kojení v padesátých a devadesátých letech dvacátého století se snaží detailně nahlédnout, jak se problematika kojení prezentovala názory lékařů v populárně-naučné literatuře adresované rodičům. Cílem práce je analýza diskurzu kojení ve dvou historicky odlišných období v Čechách.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Thesis "Joyful moment of breastfeeding" - Analysis of the impact of ideology in discourse about breastfeeding 1950s and 1990s aims to see in detail how the issue of breastfeeding is presented from the pointof view of physicians in non-fiction literature addressed to parents. The aim is to analyze the discourse of breastfeeding in two historical periods in the Czech Republic.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK