Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Role hmatových vousů v kompenzaci zrakového deficitu a vliv neurodegenerativního postižení na krosmodální plasticitu u myšího modelu retinální a olivocerebelární degenerace
Název práce v češtině: Role hmatových vousů v kompenzaci zrakového deficitu a vliv neurodegenerativního postižení na krosmodální plasticitu u myšího modelu retinální a olivocerebelární degenerace
Název v anglickém jazyce: The role of whiskers in compensation of visual deficit and the influence of a neurodegenerative disorder on cross-modal compensation in a mousse model of retinal and olivocerebellar degeneration
Klíčová slova: synaptická plasticita, krosmodální plasticita, retinální degenerace, olivocerebelární degenerace, mutantní myši Lurcher, behaviorální testy
Klíčová slova anglicky: synaptic plasticity, cross-modal plasticity, retinal degeneration, olivocerebellar degeneration, Lurcher mutant mice, behavioural tests
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav patologické fyziologie (14-90)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. František Vožeh, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.09.2007
Datum zadání: 01.09.2007
Datum a čas obhajoby: 23.04.2015 14:30
Datum odevzdání elektronické podoby:30.01.2015
Datum proběhlé obhajoby: 23.04.2015
Oponenti: MUDr. Fedor Jagla, CSc.
  prof. MUDr. Jaromír Mysliveček, Ph.D.
 
 
Předběžná náplň práce
Sledování role vousů v kompenzaci zrakového deficitu u myší kmene C3H pomocí behaviorálních testů a hodnocení vlivu olivocerebelární degenerace na tyto kompenzační schopnosti za pomocí behaviorálních testů hodnotících motorické funkce, kontrolu chůze, chování v otevřeném poli a dráždivost CNS.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Evaluation of the role of whiskers in compensation of visual deficit in mice of the strain C3H and assessment of the influence of olivocerebellar degeneration on compensatory mechanisms using behavioural tests focused on motor functions, gait control, spantaneous motor activity on open field and CNS excitability.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK