Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Kulturní střet v česko-muslimských manželstvích
Název práce v češtině: Kulturní střet v česko-muslimských manželstvích
Název v anglickém jazyce: Collision of Cultures in Czech-Muslim Marriages
Klíčová slova: kulturní střet, manželství, akulturace, enkulturace, socializace, asimilace
Klíčová slova anglicky: cultural clash, marriage, acculturation, enculturation, socialization, assimilation
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mirjam Moravcová, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.03.2011
Datum zadání: 03.03.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:28.06.2012
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2012
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: prof. PhDr. Zdeněk Nešpor, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK