Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dokumentární simulace v počítačových hrách
Název práce v češtině: Dokumentární simulace v počítačových hrách
Název v anglickém jazyce: Documentary Simulations in Computers Games
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Kreativní modul (24-CR)
Vedoucí / školitel: PhDr. Daniel Říha, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.03.2011
Datum zadání: 03.03.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 24.06.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:24.06.2011
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2011
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: Mgr. Martin Švantner, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Bogost Ian. Unit operations. An Approach to Videogames Criticism. MIT Press, 2006.

Mitchwell, A., Savill-Smith, C. The Use of Computers Games for Learning. Learning and Skills Development Agency, 2004.

Dovey, J., Kennedy, H. W. Game Cultures: Computer Games as New Media. Maidenhead: Open University Press, 2006.

Bryce, J., Rutton, J. Understanding Digital Games, Sage, London, 2006.

Gee, J. P. What Video Games Have to Teach Us About Learning and Literacy. Palgrave Macmillan, 2004.

Quinn, C. P. Engaging Learning: Designing E-Learning Simulation Games. Jossey Bass, 2005.

Aldrich, C. Learning by Doing: A Comprehensive Guide to Simulations, Computer Games, and Pedagogy in E-learning and Other Educational Experiences. Jossey Bass, 2005.

Jahn-Sudman, A., Stockman, R. Computer Games as a Sociocultural Phenomenon, Palgrave MacMillan, 2008.
Předběžná náplň práce
Aktuálně lze sledovat aktivní diskusi akademické obce o možnostech využití počítačových her pro realizaci historických, resp. dokumentárních simulací.

Práce se bude snažit ověřit hypotézu do jaké míry je médium počítačové hry vhodné pro historicky věrné zpracování dokumentární simulace.

Práce stanoví dílčí cíl vypracovat srovnávací charakteristiku modelů implementace historických událostí v počítačových hrách.

Na základě identifikovaných implementačních modelů se práce zaměří na detailní analýzu vybraného videoherního titulu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK