Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Popularita televizního seriálu Dr. House
Název práce v češtině: Popularita televizního seriálu Dr. House
Název v anglickém jazyce: Popularity of television series House, M.D.
Klíčová slova: televizní seriál, Dr. House, kulturní artefakt, umísťování, mysl, kultura
Klíčová slova anglicky: television series, House M.D., cultural artefact, positioning, mind, culture
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (41-KPSY)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.03.2011
Datum zadání: 03.03.2011
Datum a čas obhajoby: 01.06.2012 14:10
Místo konání obhajoby: M303
Datum odevzdání elektronické podoby:19.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2012
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK