Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Osobní identita adolescentů - uživatelů drog po nástupu do terapie
Název práce v češtině: Osobní identita adolescentů - uživatelů drog po nástupu do terapie
Název v anglickém jazyce: The Personal Identity of Adolescents - Drug Usersafter Entering Therapy
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.03.2011
Datum zadání: 02.03.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 24.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 24.09.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.
  PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D.
 
 
Konzultanti: Magdalena Frouzová
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK