Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Spořící bankovní produkty a jejich užití vběžném životě
Název práce v češtině: Spořící bankovní produkty a jejich užití vběžném životě
Název v anglickém jazyce: Saving banking products and their use in everyday life
Klíčová slova: banka, bankovní produkt, finanční bankovní produkt
Klíčová slova anglicky: bank, banking product,k financial banking product
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Vedoucí / školitel: PhDr. Milena Tichá, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.03.2011
Datum zadání: 02.03.2011
Datum a čas obhajoby: 21.05.2012 00:00
Místo konání obhajoby: KOVF R 250
Datum odevzdání elektronické podoby:12.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2012
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Věra Jirásková, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: PhDr. Milena Tichá, CSc.
Zásady pro vypracování
Diplomantka charakterizuje finanční produkty, zaměří se na rozbor spořících bankovních produktů a zhodnotí praktické příklady využití bankovních spořících produktů nabízené konkretními bankovními domy.
Seznam odborné literatury
SMRČKA,L. Osobní a rodinné finance. Praha : Professional Publishing, 2006.
SYROVÝ,P., NOVOTNÝ,M. Osobní a rodinné finance. Praha : Grada Publishing, 2004.
KLÍNSKÝ,P., CHROMÁ,D. Finanční gramotnost : úlohy a metodika. Praha : Národní ústav odborného vzdělávání, 2009.
www.finance.cz
www.mesec.cz
Předběžná náplň práce
Nabídka finančních produktů - platební, spořící, úvěrové a pojistné produkty
Spořící bankovní produkty - spořící účet, termínované vklady, stavební spoření, penzijní připojištění, cenné papíry
Analýza vybraných spořících produktů
Praktické příklady využití bankovních spořících produktů
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Offer of financial products (payment, saving, loan and insurence products
The saving products
Analysis of selected saving products
Practical examples of using bank saving products
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK