Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Utváření oborové terminologie pro lidový oděv
Název práce v češtině: Utváření oborové terminologie pro lidový oděv
Název v anglickém jazyce: Forming the Branch Nomenclature of Folf Costume
Klíčová slova: lidový oděv, kroj, pojmosloví, terminologie, metodologie, typologie, historie oboru
Klíčová slova anglicky: folk dress, folk costume, nomenclature, terminology, methodology, typology, history of ethnology
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav etnologie (21-UETN)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Irena Štěpánová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.03.2011
Datum zadání: 02.03.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 21.09.2015 12:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.06.2015
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Lydie Petráňová, CSc.
  prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK