Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Český literární anarchismus v souvislostech socialismu a ženského hnutí (1890–1914)
Název práce v češtině: Český literární anarchismus v souvislostech socialismu a ženského hnutí (1890–1914)
Název v anglickém jazyce: Czech Literary Anarchism in the Context of Socialism and the Women's Movement (1890–1914)
Klíčová slova: anarchismus, dekadence, erotická láska, feminismus, Friedrichshagen, krize hodnot, politika literatury, tělesnost, tělo, totalita, věčný návrat téhož, vůle k moci
Klíčová slova anglicky: anarchism, body, corporeality, crisis of values, decadence, erotic love, feminism, Friedrichshagen, politics of literature, totality, the eternal return, the will to power
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.03.2011
Datum zadání: 01.03.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 26.06.2017 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.03.2017
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
  Mgr. Lucie Merhautová, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK