Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Konstrukce císaře Viléma II. po znovusjednocení Německa
Název práce v češtině: Konstrukce císaře Viléma II. po znovusjednocení Německa
Název v anglickém jazyce: Construction of Emperor Wilhelm II. after the reunification of Germany
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Monika Březinová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.02.2011
Datum zadání: 28.02.2011
Datum a čas obhajoby: 26.01.2012 00:00
Místo konání obhajoby: IMS FSV UK Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:02.01.2012
Datum proběhlé obhajoby: 26.01.2012
Oponenti: PhDr. Jiří Rak
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK