Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza a hodnocení implementace sociální politiky v oblasti bezdomovectví
Název práce v češtině: Analýza a hodnocení implementace sociální politiky v oblasti bezdomovectví
Název v anglickém jazyce: Analysis and evaluation of implementation of social policy on homelessness
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Vedoucí / školitel: MUDr. Petr Háva, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.02.2011
Datum zadání: 20.05.2011
Datum a čas obhajoby: 18.06.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2012
Oponenti: Ing. Lubomír Kružík, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK