Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sídliskový obraz stredneho Považia v stredoveku.
Název práce v jazyce práce (slovenština): Sídliskový obraz stredneho Považia v stredoveku.
Název práce v češtině: Sídlištní obraz středního Považí ve středověku
Název v anglickém jazyce: The habitation model of central Považie in Middle Ages
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Ústav pro archeologii (21-UPRAV)
Vedoucí / školitel: PhDr. doc. Michal Slivka, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.02.2011
Datum zadání: 28.02.2011
Datum a čas obhajoby: 23.04.2013 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.03.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:05.03.2013
Datum proběhlé obhajoby: 23.04.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: PhDr. prof. Josef Unger, CSc.
  PhDr. Petr Šalkovský, DrSc.
 
 
Konzultanti: prof. PhDr. Jan Klápště, CSc.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK