Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Územní ekologické limity těžby hnědého uhlí v energetické politice ČR
Název práce v češtině: Územní ekologické limity těžby hnědého uhlí v energetické politice ČR
Název v anglickém jazyce: The local ecological limits of the brown coal mining and the Czech energy policy
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Vedoucí / školitel: MUDr. Petr Háva, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.02.2011
Datum zadání: 28.02.2011
Datum a čas obhajoby: 01.02.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.01.2012
Datum proběhlé obhajoby: 01.02.2012
Oponenti: Ing. Zuzana Drhová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK