Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jazykové biografie a sociální sítě příslušníků české národnostní menšiny (na příkladu česko-chorvatského a chorvatsko-českého bilingvismu Čechů v Chorvatsku
Název práce v češtině: Jazykové biografie a sociální sítě příslušníků české národnostní menšiny (na příkladu česko-chorvatského a chorvatsko-českého bilingvismu Čechů v Chorvatsku
Název v anglickém jazyce: Language biographies and social networks of Czech minority members (on example of Czech-Croatian and Croatian-Czech bilingualism Czechs in Criation
Klíčová slova: národnostní menšina|Češi|Chorvatsko|jazykové biografie|sociální sítě|jazyk|identita
Klíčová slova anglicky: National minority|Czechs|Croatia|language biographies|social networks|bilingualism|identity
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra středoevropských studií (21-KSES)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Mira Nábělková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.02.2011
Datum zadání: 28.02.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 22.09.2017 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.06.2017
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Dr. Petar Vukovič
  prof. PhDr. Miroslav Dudok
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK