Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Laserové záření při miniinvazivních výkonech
Název práce v češtině: Laserové záření při miniinvazivních výkonech
Název v anglickém jazyce: Laser radiation in minimally invasive medicine
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Otorhinolaryngologická klinika (14-460)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Jaroslav Slípka, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.09.2006
Datum zadání: 01.09.2006
Datum a čas obhajoby: 28.02.2014 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.01.2014
Datum proběhlé obhajoby: 28.02.2014
Oponenti: prof. MUDr. Jan Betka, DrSc.
  prof. Ing. Zdeněk Vostracký, DrSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK