Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Indikátory a benchmarky jako nástroj vzdělávací politiky EU
Název práce v češtině: Indikátory a benchmarky jako nástroj vzdělávací politiky EU
Název v anglickém jazyce: Indicators and benchmarks as a tool of the EU education policy
Klíčová slova: veřejná politika, vzdělávací politika, indikátory, referenční úrovně, benchmarking, otevřená metoda koordinace, Evropská Unie
Klíčová slova anglicky: public policy, education policy, indicators, benchmarks, benchmarking, open method of coordination, European Union
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.02.2011
Datum zadání: 28.02.2011
Datum a čas obhajoby: 23.06.2011 00:00
Místo konání obhajoby: ISS
Datum odevzdání elektronické podoby:20.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2011
Oponenti: doc. Mgr. Jaroslav Kalous, Dr.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK