Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
The Description of Namuzi Language
Název práce v češtině: Popis jazyka Namuzi
Název v anglickém jazyce: The Description of Namuzi Language
Klíčová slova: jazyk Namuzi, ohrožené jazyky, gramatika, popis jazyka, tibeto-barmský, Čína
Klíčová slova anglicky: Namuzi language, endangered language, grammar sketch, language description, Tibeto-Burman, China
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav asijských studií (21-UAS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.02.2011
Datum zadání: 28.02.2011
Datum a čas obhajoby: 26.06.2017 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.05.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:30.03.2017
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. David Sehnal, M.A., Ph.D.
  Jozsef Szakos, Dr.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK