Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
První a druhé irské referendum o Lisabonské smlouvě
Název práce v češtině: První a druhé irské referendum o Lisabonské smlouvě
Název v anglickém jazyce: The First and Second Referendum on the Treaty of Lisabon
Klíčová slova: Irsko, Lisabonská smlouva, referendum, evropeizace, Evropská unie
Klíčová slova anglicky: Ireland, Lisbon Treaty, referendum, Europeanisation, European Union
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra evropských studií (23-KZS)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, Ph.D., LL.M.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.02.2011
Datum zadání: 27.02.2011
Datum a čas obhajoby: 28.01.2014 13:00
Místo konání obhajoby: Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:07.01.2014
Datum proběhlé obhajoby: 28.01.2014
Oponenti: PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK