Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Konceptuální přístupy ke studiu (post)modernity u Anthonyho Giddense a Zygmunta Baumana
Název práce v češtině: Konceptuální přístupy ke studiu (post)modernity u Anthonyho Giddense a Zygmunta Baumana
Název v anglickém jazyce: Theoretical Approaches to Modernity by Anthony Giddens and Zygmunt Bauman
Klíčová slova: modernita, postmodernita, teoretické přístupy, identita
Klíčová slova anglicky: modernity, postmodernity, theoretical approaches, idenitity
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Karel Müller, CSc.
Řešitel: Mgr. Tomáš Tlapa, Ph.D. - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.02.2011
Datum zadání: 27.02.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.07.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:23.06.2011
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2011
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: Mgr. Tomáš Holeček, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Teoretická práce využívající původní texty autorů i obecnější doskuzi o povaze modernity.
Seznam odborné literatury
Základní literatura:

Bauman, Z. Tekutá modernita.
Bauman, Z. Globalizace - důsledky pro člověka.
Bauman, Z. Úvahy o postmoderní době.
ad.

Giddens, A. Důsledky modernity.
Giddens, A. Unikající svět.

další literatura:
Keller, J. Teorie modernizace.
Petrusek, M. Společnosti pozdní doby.
Martuccelli, D. Sociologie modernity.
Augé, M. Antropologie současných světů
Foucault, M. Dohlížet a trestat.
ad.
Předběžná náplň práce
Četba výše zmíněných textů, průběžné konzultace s vedoucím práce.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Reading of the above mentioned texts and current consultations with teacher.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK