Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Současná maďarská menšina na Slovensku a slovenská v Maďarsku
Název práce v češtině: Současná maďarská menšina na Slovensku a slovenská v Maďarsku
Název v anglickém jazyce: Contemporary Hungarian minority in Slovakia and Slovak in Hungary
Klíčová slova: Slovensko, Maďarsko, menšina, model, autonomie, menšinová práva
Klíčová slova anglicky: Slovakia, Hungary, minority, model, autonomy, minority rights
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Eva Irmanová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.02.2011
Datum zadání: 26.02.2011
Datum a čas obhajoby: 31.01.2012 00:00
Místo konání obhajoby: FSV UK
Datum odevzdání elektronické podoby:09.01.2012
Datum proběhlé obhajoby: 31.01.2012
Oponenti: PhDr. Miroslav Tejchman, DrSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK