Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dilema ukrajinského národního projektu: vytváření nových národních mýtů
Název práce v češtině: Dilema ukrajinského národního projektu: vytváření nových národních mýtů
Název v anglickém jazyce: The Dilemma of the Ukrainian Nation-building: the Creation of New National Myths
Klíčová slova: Ukrajina, nation-building, národní projekt, národní mýtus, historiografie, perenialismus, modernismus, ukrajinský nacionalismus, Stepan Bandera, Ukrajinská povstalecká armáda
Klíčová slova anglicky: Ukraine, nation-building, national myth, historiography, perennialism, modernism, Ukrainian nationalism, Stepan Bandera, Ukrainian Insurgent Army
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Bohdan Zilynskyj, Dr., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.02.2011
Datum zadání: 26.02.2011
Datum a čas obhajoby: 10.09.2014 12:45
Místo konání obhajoby: Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:09.08.2014
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2014
Oponenti: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Předběžná náplň práce
Ukrajina postrádá efektivní politiku formování historické paměti. Z tohoto důvodu není ukrajinský národní projekt s to konsolidovat ukrajinskou společnost. Hlavní výzvou ukrajinského národního projektu je vypořádaní se s dilematem v otázce národních mýtů. Dilema spočívá ve volbě mezi mýtem o národně osvobozeneckém boji Ukrajinské povstalecké armády (UPA) a mýtem o Velké vlastenecké válce. Oba mýty zápasí nejen o důležité místo v panteonu ukrajinských dějin, ale také o společenské uznání. Tento zápas vedl k vytvoření protichůdných historických identit obyvatel Ukrajiny. Ukrajinská elita si díky rozdílům v historické identitě obyvatel země dlouhodobě upevňovala svou pozici, což do značné míry přispělo k fragmentaci identity podle regionálního klíče. Daná práce vysvětluje v širších souvislostech úlohu národních mýtů a zároveň analyzuje obsah klíčových historických mýtů v jeho různých interpretačních podobách.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Ukrainian state lacks an effective historical memory policy. For this reason, the Ukrainian nation-building project lacks ideological capabilities to consolidate Ukrainian society. The dilemma regarding the national myths is the main challenge of the Ukrainian nation-building project. The dilemma emerged in choosing between the myth of the national liberation struggle of the Ukrainian Insurgent Army (UPA) and the myth of the Great Patriotic War. Both myths are struggling for an important place in the pantheon of Ukrainian history, but fisrt of all for a recognition of Ukrainian society. This resulted in the creation of conflicting historical identities. Ukrainian elite have long time speculated on the differences in the historical identity, which largely contributed to social fragmentation. This thesis describes how national myths interact with nation-building project and also analyzes the content of the most crucial interpretations of the historical myths.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK