Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Comprehensive immigration reform suspended: Lessons from the U.S. Senate 2004-2010
Název práce v češtině: Celková imigrační reforma zastavena
Poučení z vývoje v americkém Senátu 2004-2010
Název v anglickém jazyce: Comprehensive immigration reform suspended: Lessons from the U.S. Senate 2004-2010
Klíčová slova: imigrace, imigrant, Spojené stítz, reforma, Senát, koalice, polarizace, narativ, preference
Klíčová slova anglicky: immigration, immigrant, United States, reform, Senate, coalition, polarization, narrative, preference
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Kryštof Přemysl Kozák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.02.2011
Datum zadání: 25.02.2011
Datum a čas obhajoby: 14.09.2011 12:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2011
Oponenti: doc. PhDr. Miloš Calda
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK