Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Srovnání životní spokojenosti buddhistů a ostatní populace v České republice
Název práce v češtině: Srovnání životní spokojenosti buddhistů a ostatní populace v České republice
Název v anglickém jazyce: A Comparison of Satisfaction in the Life of Buddhists and Other People in the Czech Republic
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Pracoviště Orální historie - soudobých dějin (24-KOHSD)
Vedoucí / školitel: Mgr. Michaela Šmídová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.02.2011
Datum zadání: 25.02.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:04.01.2012
Datum proběhlé obhajoby: 08.02.2012
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: Ing. Libor Prudký, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem práce je navrhnout a provést výzkum, který by potvrdil či vyvrátil hypotézu, že buddhisté v České republice se cítí být celkově šťastnější a spokojenější se svým životem, než ostatní populace v České republice. Úmyslem řešitele je provést kvantitativní výzkum, za pomocí kterého získá data mezi konkrétní buddhistickou skupinou, a srovnat je s existujícími sekundárními daty z v minulosti už provedených výzkumů.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK