Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rozdíl mezi chlapci a dívkami v pohybových aktivitách v předškolním věku
Název práce v češtině: Rozdíl mezi chlapci a dívkami v pohybových aktivitách v předškolním věku
Název v anglickém jazyce: Differences between boys and girls in physical activities at preschool age
Klíčová slova: Gender, pohybové aktivity, předškolní věk, mateřská škola, rodina.
Klíčová slova anglicky: Gender, movement activities, preschool age, kindergarten, family.
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.02.2011
Datum zadání: 01.04.2012
Datum a čas obhajoby: 23.05.2012 00:00
Místo konání obhajoby: M.D. Rettigové
Datum odevzdání elektronické podoby:13.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 23.05.2012
Oponenti: Mgr. et Mgr. Zdeňka Engelthalerová
 
 
 
Zásady pro vypracování
Studium literatury, tvorba dotazníku a případného záznamu pro pozorování, výběr souboru osob, realizace průzkumu, interpratace výsledků. Pravidelné konzultace s vedoucí práce.

Seznam odborné literatury
DVOŘÁKOVÁ, H. Didaktika tělesné výchovy nejmenších dětí a dětí s hendikepy. Praha: Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, 2000, 96 s. ISBN 80-7290-005-6

LIPPA, Richard A. Pohlaví: příroda a výchova. Vydání první. Praha Academia, 2009. 43 s. ISBN 978-80-200-1719-2

OAKLEY, Ann. Pohlaví, gender a společnost. Praha: Portál, 2000. 171 s.
ISBN 80-7178-403-6
Předběžná náplň práce
Na základě studia literatury budou shromážděny poznatky o možných rozdílech z hlediska pohlaví. Na základě dotazování a pozorování budou zjištěny rozdíly u chlapců a dívek z hlediska pohybových aktivit u dětí předškolního věku.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
On the base of literature student will get information about possible gender differencies. Then will use questionary and watching as methods to find this diferencies in movement activities in a group of preschool children.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK