Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vybrané užitkové rostliny subtropů a tropů
Název práce v češtině: Vybrané užitkové rostliny subtropů a tropů
Název v anglickém jazyce: Plants of the tropical and subtropical regions
Klíčová slova: xxx
Klíčová slova anglicky: xxc
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jana Skýbová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.02.2011
Datum zadání: 25.02.2011
Datum a čas obhajoby: 17.09.2012 08:00
Místo konání obhajoby: PedF UK Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:15.06.2012
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2012
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Mgr. Eva Vítová, DiS.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK