Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sledování imunogenních vlastností lidské spermie
Název práce v češtině: Sledování imunogenních vlastností lidské spermie
Název v anglickém jazyce: Observation of human sperm cell immunogenic properties
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Gynekologicko - porodnická klinika (14-480)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Zdeňka Ulčová-Gallová, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.09.2004
Datum zadání: 01.09.2004
Datum a čas obhajoby: 25.06.2013 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2013
Oponenti: doc. Ing. Helena Fingerová, CSc.
  MUDr. Jindřich Madar, CSc.
  MUDr. Petr Šíma
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK