Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hojení chronických ran
Název práce v češtině: Hojení chronických ran
Název v anglickém jazyce: Healing og chronic wounds
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Dermatovenerologická klinika (14-370)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Tomáš Fikrle, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.09.2005
Datum zadání: 01.09.2005
Datum a čas obhajoby: 18.06.2013 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.03.2013
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2013
Oponenti: doc. MUDr. Milan Buček, CSc.
  prof. MUDr. Alena Pospíšilová, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK