Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití simultánního integrovaného boostu v léčbě lokalizovaného karcinomu prostaty
Název práce v češtině: Využití simultánního integrovaného boostu v léčbě lokalizovaného karcinomu
prostaty
Název v anglickém jazyce: Simultaneous integrated boost in the treatment of localized prostate cancer
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika onkologie a radioterapie (15-532)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.09.2006
Datum zadání: 25.09.2006
Datum a čas obhajoby: 15.12.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.08.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:27.08.2010
Datum proběhlé obhajoby: 15.12.2010
Oponenti: prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.
  doc. MUDr. Josef Kovařík, PhD.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK