Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Profesionální pěstounská péče ve Velké Británii
Název práce v češtině: Profesionální pěstounská péče ve Velké Británii
Název v anglickém jazyce: Professional Foster Care in Great Britian
Klíčová slova: Pěstounská péče, profesionální pěstounská péče, pěstounský panel, jednotný vyhodnocovací rámec, krizová intervence, ústavní péče, standardy pěstounské péče, minimální standardy, pěstounská agentura, rodinná konference, Every Child Matters, BAAF, OFSTED.
Klíčová slova anglicky: Foster care, professional foster care, fostering panel, Common Assessment Framework, crisis intervention, institutional care, fostering standards, minimum standards, fostering agency, family group conference, Every Child Matters, BAAF, OFSTED.
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.02.2011
Datum zadání: 14.02.2012
Datum a čas obhajoby: 04.06.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.02.2012
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2012
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. Marie Mlčková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK