Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Evoluční algoritmy pro vytváření optimálních nářezových plánů
Název práce v češtině: Evoluční algoritmy pro vytváření optimálních nářezových plánů
Název v anglickém jazyce: Evolutionary Algorithms for 2D Cutting Problem
Klíčová slova: evoluční algoritmy, nářezový plán, semigilotinovatelnost, velkoplošný materiál
Klíčová slova anglicky: evolutionary algorithms, cutting plan, semiguilotinable, chipboard material
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML)
Vedoucí / školitel: Mgr. Martin Pilát, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.03.2011
Datum zadání: 02.03.2011
Datum a čas obhajoby: 06.09.2012 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.08.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:03.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2012
Oponenti: Mgr. Martin Mareš, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Student prostuduje dostupnou literaturu zaměřenou na evoluční optimalizaci 2D nářezových plánů.

Na základě prostudované literatury potom navrhne evoluční algoritmus pro optimalizaci rozmístění dřevěných dílů
na dřevěné desce. Navržený způsob by měl brát v úvahu mimo jiné i tloušťku desky a tvar pily (která má často tvar kruhu
a tedy není v některých případech možné umístit díly těsně vedle sebe).

Práce bude zaměřena především na vyřezávání dílů s rovnými okraji (tj. bez oblouků), ale mělo by být možné ji zobecnit
i na tvary složitějsí.

Student naimplementuje navržený algoritmus a porovná jeho výsledky s jinými algoritmy popsanými v literatuře.
Seznam odborné literatury
[1] E. K. Burke, R. S. R. Hellier, G. Kendall, and G. Whitwell. 2010. Irregular Packing Using the Line and Arc No-Fit Polygon. Oper. Res. 58, 4-Part-1 (July 2010), 948-970.
[2] E. Hopper and B. Turton. 1997. Application of Genetic Algorithms to Packing Problems - A Review. Proceedings of the Second On-line World Conference of Soft Computing in Engineering Design and Manufacturing, Springer-Verlag, 279-288.
[3] E. Hopper. 2000. Two-dimensional Packing utilising Evolutionary Algorithms and other Meta-Heuristic Methods. TU Dresden. PhD. thesis
[4] Wascher, Gerhard & Haussner, Heike & Schumann, Holger, 2007. An improved typology of cutting and packing problems. European Journal of Operational Research, Elsevier, vol. 183(3), pages 1109-1130, December.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK