Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Postavení daně z nemovitostí v daňovém systému ČR
Název práce v češtině: Postavení daně z nemovitostí v daňovém systému ČR
Název v anglickém jazyce: The position of real property tax within the tax system of the CR
Klíčová slova: daň z nemovitostí, nemovitá věc, ad valorem
Klíčová slova anglicky: tax on real estate, land value tax, ad valorem
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Hana Marková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.02.2011
Datum zadání: 24.02.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 16.09.2013
Datum a čas obhajoby: 16.09.2013 13:00
Místo konání obhajoby: 306
Datum odevzdání elektronické podoby:10.07.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:10.07.2013
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2013
Oponenti: prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK