Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
The Forest of Laughs (Xiaolin): mapping the offspring of self-aware literature in ancient China
Název práce v češtině: Les smíchu - hledání počátků emancipace literatury čínského starověku
Název v anglickém jazyce: The Forest of Laughs (Xiaolin): mapping the offspring of self-aware literature in ancient China
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav asijských studií (21-UAS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Olga Lomová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.02.2011
Datum zadání: 24.02.2011
Datum a čas obhajoby: 04.03.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.02.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:24.02.2011
Datum proběhlé obhajoby: 04.03.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: doc. Mgr. Jakub Maršálek, Ph.D.
  Maurizio Paolillo
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK