Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývoj správy Československých státních drah v letech 1918-1938
Název práce v češtině: Vývoj správy Československých státních drah v letech 1918-1938
Název v anglickém jazyce: Development of the Czechoslovak State Railways Administration in the years 1918-1938
Klíčová slova: Československé státní dráhy, správa, vývoj, Ministerstvo železnic, Ředitelství státních drah
Klíčová slova anglicky: Czechoslovak State Railways Administration, Development, Ministry of Railways, Directorate of State Railways
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českých dějin (21-UCD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.02.2011
Datum zadání: 23.02.2011
Datum a čas obhajoby: 17.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.07.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:24.07.2012
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem této práce je prezentovat vývoj správní struktury Československých státních drah (ČSD) v letech 1918 až 1938.
V úvodu práce se budu věnovat historii železnic v období let 1918 – 1938, včetněpostátnění největších soukromých železničních společností a vliv těchto událostí na správní strukturu
Následovat bude stručný popis správy rakouských a uherských státních drah na území budoucího Československa, ze které vyšla i struktura správy budoucích ČSD.
Poté se budu věnovat počátkům správní struktury ČSD po vzniku republiky a jejímu vývoji v celém sledovaném období.
Tato část práce bude zejména očlenění Ministerstva železnic, jednotlivýchŘeditelství státních drah a dalších organizačních složek ČSD. Doplněna bude krátkými medailonky všech ministrů železnic a rozčleněním tratí mezi jednotlivá Ředitelství státních drah.
Celou práci bych chtěl zakončit vlivem mnichovských událostí na zmíněnou strukturu, stručným vývojem správy v následujících obdobích a porovnáním se současným stavem.
Seznam odborné literatury
Ročenka státních a soukromých drah československé republiky na roky 1920 - 1938. I - XVIII. Ročník, Praha : Ministerstvo železnic, [1923 - 1938] .
Úřední věstník ministerstva železnic, Praha: Ministerstvo železnic, [1921 - 1938]
Fiala, Ctibor: Železnice v republice Československé : historie a vývoj železnic v zemích československých, Praha : Státní nakladatelství, 1932
HONS, Josef. Čtení o severní dráze Ferdinandově. 1.vydání. Praha: Nadas, 1990
KOL. AUT. Velké dějiny zemí Koruny české: sv. XIII 1918 - 1929. Litomyšl: Paseka, 2006.
KOL. AUT. Velké dějiny zemí Koruny české: sv. XIV 1929 - 1938. Litomyšl: Paseka, 2006.
KUBÁČEK, Jiří a kol. jiny železnic na území Slovenska. Bratislava: Železnice slovenskej republiky, 2007
Časopis českého úřednictva železničního: orgán ,,Spolku českých úředníků železničních". XVIII. ročník. Praha: Václav Hübner, 1918
Historie minulých vlád: www.vlada.cz [online]. 2009 - 2012. Dostupné z: http://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/prehled-vlad-cr/1918-1938-csr
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK