Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Profesionalizace z pohledu aktérů neziskové organizace
Název práce v češtině: Profesionalizace z pohledu aktérů neziskové organizace
Název v anglickém jazyce: Professionalization from the Perspective of Non-Profit Organization Members
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Vedoucí / školitel: Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.04.2011
Datum zadání: 11.04.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.07.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:24.06.2011
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2011
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: Mgr. Romana Šloufová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK