Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Problematika výchovy dětí svěřených do péče prarodičů
Název práce v češtině: Problematika výchovy dětí svěřených do péče prarodičů
Název v anglickém jazyce: Education problems of children given to keep their grandparents
Klíčová slova: Bezpečí, dítě, potřeba, rodina, zanedbávání
Klíčová slova anglicky: Safety, child, need, family, neglect
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (21-KPED)
Vedoucí / školitel: PhDr. Michaela Vítečková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.02.2011
Datum zadání: 23.02.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 13.02.2012
Datum a čas obhajoby: 20.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.06.2012
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Hana Krykorková, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Osnova:
1. Rodina a její výchovný vliv na dítě
2. Náhradní rodinná péče, svěření dítěte do péče jiné fyzické osoby
3. Psychický vývoj dětí ohrožených rodinným prostředím
4. Prarodič jako pečující osoba, úskalí a problémy výchovné péče
5. Role orgánu sociálně právní ochrany dětí v problematice dětí svěřených do péče jiné fyzické osoby
6. Kasuistiky
7. Možnosti řešení, následná péče, doporučení pro praxi
Seznam odborné literatury
Literatura:
Vývojová psychologie, Marie Vágnerová
Kapitoly ze sociologie stáří, Jiří Ort
Dětská klinická psychologie, Pavel Říčan
Psychologický slovník, P. Hartl, H. Hartlová
Zákon o rodině, Milan Holub, Hana Nová, Jana Hyklová
Zákon o sociálně právních ochraně dětí, Věra Novotná, |Eva Burdová
Cesta životem, Pavel Říčan
Metody a řízení sociální práce, Oldřich Matoušek
Sociální práce v praxi, Oldřich Matoušek
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK