Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Gramatikalizační potenciál anaforické funkce lexému ten v mluvených narativech
Název práce v češtině: Gramatikalizační potenciál anaforické funkce lexému ten v mluvených narativech
Název v anglickém jazyce: Grammaticalization potentiel of the anaphoric ten in spoken narative discourse
Klíčová slova: lexém ten, adnominální demonstrativum, gramatikalizace, mluvená čeština, diskursní anafora, anaforická funkce, určitý člen, pronominální demonstrativum, persistence, aktivace, anaforická vzdálenost, narativ, deixe, připomínací funkce, diskursní prominence, situační užití, téma & réma
Klíčová slova anglicky: lexeme ten, adnominal demonstrative, grammaticalization, spoken Czech, discourse anaphora, definite article, pronominal demonstrative, persistence, activation, anaphoric distance, narrative, deixis, recognitional use, discourse prominence, situational use, topic & comment, theme & rheme
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav obecné lingvistiky (21-ULING)
Vedoucí / školitel: doc. Mirjam Friedová, Ph.D., mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.02.2011
Datum zadání: 23.02.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 08.09.2017 10:30
Datum odevzdání elektronické podoby:30.03.2017
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Anna Nedolužko
  prof. Dr. Tilman Berger
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK