Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Special Relationship: Diskurz o britsko-amerických vztazích v britském tisku
Název práce v češtině: Special Relationship: Diskurz o britsko-amerických vztazích v britském tisku
Název v anglickém jazyce: The Special Relationship: discourse on UK-US relations in British Press
Klíčová slova: Special Relationship, diskurz, britsko-americké vztahy, britský tisk,
Klíčová slova anglicky: The Special Relationship, discourse, UK-US relations, British Press
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra evropských studií (23-KZS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.02.2011
Datum zadání: 22.02.2011
Datum a čas obhajoby: 29.06.2012 11:00
Místo konání obhajoby: Rytířská 31
Datum odevzdání elektronické podoby:18.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 29.06.2012
Oponenti: Mgr. Jan Váška, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK