Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 301)
Detail práce
  
Subjective well-being and trust in countries of European Union
Název práce v češtině: Subjektivní pocit spokojenosti a důvěra v zemích Evropské unie
Název v anglickém jazyce: Subjective well-being and trust in countries of European Union
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.02.2011
Datum zadání: 22.02.2011
Datum a čas obhajoby: 13.06.2011 00:00
Místo konání obhajoby: IES
Datum odevzdání elektronické podoby:18.05.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:18.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 13.06.2011
Oponenti: PhDr. Mgr. Jana Gutiérrez Chvalkovská
 
 
 
Zásady pro vypracování
1) Definition of Subjective well-being, history
2) Difference between measuring happiness or life satisfaction
3) How the life satisfaction is measured
4) Econometrics models for 15 European countries of life satisfaction
5) Comparing the results, finding similarities and disparities, explanation
6) Conclusion
Seznam odborné literatury
1) Peiro, A., 2006. Happiness, satisfaction and socio-economic conditions: Some international evidence. Journal of Socio-Economics, 35(2), 348–365
2) Diener, E., Subjective well-being. The Science of Well-Being, 11-58.
3) Diener, E. & Biswas-Diener, R., 2002. Will money increase subjective well-being? Social indicators research, 57(2), 119–169.
4) Diener, E. & Suh, E.M., 2003. Culture and subjective well-being, The MIT press.
5) Stevenson, B. & Wolfers, J., 2008. Economic growth and subjective well-being: Reassessing the Easterlin Paradox, National Bureau of Economic Research Cambridge, Mass.USA
6) Frey, B.S. & Benz, M., 2002. \Ökonomie und Psychologie: eine \Übersicht. D. Frey & Lv Rosenstil
7) Stutzer, A., 2003. Eine \ökonomische Analyse menschlichen Wohlbefindens, Shaker Verl

Sources for data:
ZACAT: http://zacat.gesis.org
Erobarometr: http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm
Předběžná náplň práce
Subjective well-being is a quite new branch in economics science. Its measuring can be very useful for economic policy. High subjective well-being of individuals should be an implicit aim of economics.
There are two concepts of measuring subjective well-being. It can be measured either as happiness or life satisfaction. Each concept measures different perception of well-being and depends on different variables. First, the difference between happiness and life satisfaction will be clarified. Second, I will focus on life satisfaction of individuals in 15 European countries. I will use econometric models to show on which socioeconomics data the life satisfaction depends in each country. Income, unemployment or dummy variables as gender or marital status, for example, will be used as independent variables. In the third part of my thesis all 15 countries will be compared using results from the second part. Does the life satisfaction depend on the same variables in the same proportion? Which similarities and disparities can be found?
Websites of Zacat and Eurobarometr will be used as a source of data.
Expected methods will be econometric models, graphs and comparing data.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Subjective well-being is a quite new branch in economics science. Its measuring can be very useful for economic policy. High subjective well-being of individuals should be an implicit aim of economics.
There are two concepts of measuring subjective well-being. It can be measured either as happiness or life satisfaction. Each concept measures different perception of well-being and depends on different variables. First, the difference between happiness and life satisfaction will be clarified. Second, I will focus on life satisfaction of individuals in 15 European countries. I will use econometric models to show on which socioeconomics data the life satisfaction depends in each country. Income, unemployment or dummy variables as gender or marital status, for example, will be used as independent variables. In the third part of my thesis all 15 countries will be compared using results from the second part. Does the life satisfaction depend on the same variables in the same proportion? Which similarities and disparities can be found?
Websites of Zacat and Eurobarometr will be used as a source of data.
Expected methods will be econometric models, graphs and comparing data.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK