Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium produkce jetů v experimentu ALICE na urychlovači LHC
Název práce v češtině: Studium produkce jetů v experimentu ALICE na urychlovači LHC
Název v anglickém jazyce: Study of jet production with the ALICE experiment at LHC
Klíčová slova: těžké ionty, jety, jetové algoritmy
Klíčová slova anglicky: heavy ions, jets, jet algorithms
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jana Bielčíková, Ph.D.
Řešitel: Mgr. Vít Kučera, Ph.D. - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.02.2011
Datum zadání: 24.02.2011
Datum a čas obhajoby: 04.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.08.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:03.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2012
Oponenti: doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Experiment ALICE na urychlovači LHC (Large Hadron Collider) v CERN je dedikovaným experimentem pro studium vlastností horké a husté jaderné hmoty v jádro-jaderných srážkách při dosud nejvyšších energiích dosažitelných v laboratoři. Za jednu z hlavních sond horké a husté jaderné hmoty jsou považovány jety. Porovnání vlastností jetů detekovaných v jádro-jaderných srážkách s jety z proton-protonových srážek umožní určit míru modifikace produkce jetů při průchodu horkou a hustou jadernou hmotou a následně kvantifikovat srovnáním s teoretickými modely vlastnosti horké a husté jaderné hmoty.

Cílem diplomové práce je studium produkce jetů v Pb+Pb srážkách změřených experimentem ALICE při těžišťové energii 2.76 TeV na nukleon-nukleonový pár. Bude provedena studie inkluzivního spektra jetů, které bude porovnáno se spektrem jetů z p+p srážek za účelem zjištění míry modifikace produkce jetů v horké a husté jaderné hmotě. Jety budou rekonstruovány pomocí moderních sekvenčních rekombinačních algoritmů (kT, anti-kT). V rámci diplomové práce bude provedena studie pozadí jádro-jaderné srážky a jeho fluktuací, které významně ovlivňují rekonstrukci jetů a jsou hlavním zdrojem systematických chyb měřených spekter. Součástí diplomové práce bude také praktická aplikace rekonstrukčních jetových algoritmů na simulovaná data proton-protonových srážek z generátoru Pythia za účelem stanovení korekcí měřených spekter.
Seznam odborné literatury
1. K. Yagi et al., Quark-gluon plasma, Cambridge University Press, (2005)
2. G. C. Blazey et al., Run II jet physics, hep-ex/0005012
3. M. Cacciari, G. P. Salam, Phys. Lett. B641, 57 (2006)
4. M. Cacciari, G. P. Salam, G. Soyez, JHEP 0804, 063 (2008); http://www.lpthe.jussieu.fr/~salam/fastjet/
5. T. Sjostrand, S.Mrenna, P. Skands, http://home.thep.lu.se/~torbjorn/Pythia.html
6. ALICE Collaboration, Physics performance report, J.Phys.G32:1295-2040,2006
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK