Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ekonomie kriminality: Racionální pachatel a morální náklady zločinu
Název práce v češtině: Ekonomie kriminality: Racionální pachatel a morální náklady zločinu
Název v anglickém jazyce: Economics of Crime: Rational Offender and Moral Costs of Crime
Klíčová slova: ekonomie kriminality, zločin, morální náklady zločinu, inspekční hra, evoluční teorie her, volatilita zločinu
Klíčová slova anglicky: economics of crime, crime, moral costs of crime, inspection game, evolutionary game theory, volatility of crime
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.02.2011
Datum zadání: 22.02.2011
Datum a čas obhajoby: 13.09.2011 08:30
Místo konání obhajoby: IES
Datum odevzdání elektronické podoby:28.07.2011
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2011
Oponenti: doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK